You are currently viewing דם טבורי

דם טבורי

דם טבורי – שימור דם חבל הטבור – בנק דם טבורידם טבורי
לדם טבורי, אותו דם המופק מחבל הטבור של התינוק בסמוך מאד ללידה, מייחסים חשיבות רבה כמקור מעולה של תאי גזע ראשוניים בעלי יכולת לייצר כדוריות אדומות, כדוריות לבנות ופלזמה. דם טבורי מאשר כיום טפול במחלות מסוגים שבעבר נהוג היה  לטפל בהן בעזרת תאי גזע שנלקחו ממח העצם, כמו מחלות הקשורות למערכת הדם ולמערכת החיסונית של הגוף, כאנמיה, לוקמיה ופגמים מולדים למיניהם.

תאי גזע הנלקחים מחבל הטבור לאחר לידה ממלאים תפקיד חשוב בטיפול אף ריפוי ממשי של סוגי מחלות רבות ויש חוקרים המעריכים כי בתוך שנים לא רבות, ניתן יהיה לרפא באמצעותם עוד מספררב של מחלות. יש לציין  כי תאי גזע ראשוניים המופקים מדם טבורי הם בעלי איכות גבוהה, חסרי פגמים באופן יחסי ונקיים מזיהומים.
איסוף של דם טבורי בסמוך ללידה ואחר כך שימור דם טבורי בתנאים קפדניים מתאימים, מפחיתים את הצורך למצוא תורם מתאים, אם חלילה ייתעורר צורך בכך בעתיד. הטיפול בעזרת תאי גזע מדם טבורי הפכו להליך רפואי שכיח ומקובל כחלק מטיפול במחלות ממאירות או גנטיות.

בנקי דם טבורי החלו לקום כבר לפני 10-15 שנה, בעקבות התקדמות השתלות איברים והצלחות בהשתלת תאי גזע. ישנם בנקים ציבוריים לדם טבורי, המשמרים תרומות דם טבורי לטובת הכלל, בלי שיוך שמי של תורם למנת דם מסויימת. בנקים פרטיים של  דם טבורי לעומת זאת, מאפשרים שימור דם טבורי לטובת התורם עצמו – התינוק או בני משפחתו. דם טבורי יכול להשמר במשך עשרות שנים (החברות השונות נוקבות במספרים שונים) בתנאי אחסון מוקפדים, שהם עיקר הסיבה לעלות הלא זולה – כמה אלפי שקלים לטיפול במנת דם טבורי של תורם אחד.

בישראל פועלות כיום כמה חברות פרטיות לאיסוף ושימור דם טבורי כמו טבורית, תא לחיים, קריוסל, וכן פועלים כמה בנקי דם טבורי ציבוריים, בעיקר כאלה המסונפים למרכזים רפואיים גדולים או למד”א.

כתיבת תגובה